Powrót do listy ogłoszeń

Nazwa firmy s360
Miasto miejsca zatrudnienia Warszawa
Stanowisko Badacz / Insight Specialist na zastępstwo (rok)
Wymagane wykształcenie wyższe
Wymagane umiejętności
Osoba na tym stanowisku będzie samodzielnie prowadziła projekty badawcze, w ramach procesów service designowych dla klienta zewnętrznego. W szczególności będzie odpowiedzialna za konsultowanie zakresu badań na etapie przygotowywania oferty, przygotowanie badań (opisanie założeń, pytań badawczych, przygotowanie scenariusza), realizacja badań (prowadzenie wywiadów), udział w warsztatach badawczych z klientem, koordynację przebiegu badania, analizę danych i przygotowanie raportu końcowego. 
Zakres obowiązków
1. Prowadzenie i koordynacja badań jakościowych i ilościowych, analiza danych:
a) wybór narzędzi;
b) przygotowanie pytań badawczych;
c) przygotowanie narzędzi badawczych;
d) koordynacja przebiegu badań;
e) prowadzenie wywiadów (lub ich części);
f) analiza danych;
g) sporządzenie raportu z badań.
2. Przygotowywanie merytoryczne notatek, raportów, prezentacji, materiałów na spotkania, warsztaty, itp.
3. Opracowywanie rekomendacji projektowych na podstawie wniosków z analiz i badań.
4. Koordynacja i analiza procesów desk research.
Forma zatrudnienia Dopuszczalne formy współpracy: b2b, ozusowana umowa zlecenie. Czas współpracy: marzec 2019 - maj 2020; możliwe przedłużenie współpracy później na ustalonych warunkach.
Wymiar zatrudnienia 3/4 etatu
Oferowane wynagrodzenie 5000 zł brutto
Opis sposobu kontaktu w sprawie pracy
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres julia.dziubecka@s360.com.pl, wpisując w tytule wiadomości "Rekrutacja - badacz".


Strona została stworzona przez 24 Development.